Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på nettsidene under «kontakt oss».

Dersom du etter dialog med oss velger å rette en formell klage, ber vi deg om å bruke vedlagte klageskjema du finner under. Klagen vil bli behandlet i vår interne klagenemd.

Last ned skjema


Dersom klagen gjelder skadeoppgjør, kan utfylt skjema sendes med e-post til skade@jfg.no.

 

Ved klage på tegning av forsikring, kan klage sendes til salg@jfg.no.

 

Alternativt kan klagen sendes i post eller leveres personlig til forsikringsselskapet.

 

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av forsikringsselskapet, og avgjørelser som ikke gir klager medhold, skal begrunnes.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem, er det en mulighet å klage beslutningen inn for Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen

0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/