Her er 4 gode grunner til å vurdere personforsikring

 1. Blir du ufør kan inntekten bli kraftig redusert 
  Tall fra NAV viser at mer enn én av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, flesteparten på grunn av sykdom. I Norge er vi heldige som har gode ordninger for dem som ikke lenger kan jobbe. Likevel vil uføretrygden være betraktelig lavere enn arbeidsinntekten man er vant med. Derfor vil en uføreforsikring kunne dekke opp noe av inntektstapet ditt.

  NAV utbetaler maksimum 66 prosent av lønnen, og de stopper beregningen sin på årslønn som tilsvarer 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Inntektstapet vil derfor være ekstra stort for dem som har høye inntekter.

  Hvordan vil det påvirke livet ditt om inntekten din blir redusert?

 2. Hverdagen til dine etterlatte kan snus på hodet 
  Når man lever sammen, og eier et hjem sammen, er man ofte avhengige av begges inntekt. Kan din samboer eller ektefelle beholde hjemmet deres hvis du skulle falle bort? Er svaret nei, bør du ha en dødsfallsforsikring. Det kan være vanskelig for den etterlatte samboeren eller ektefellen å sitte igjen med utgifter og lånebetalinger alene. En forsikringsutbetaling kan hjelpe de etterlatte å betale ned gjeld og andre utgifter for å få hverdagen til å gå rundt.

  I tillegg må du huske at arveretten til samboer og ektefelle er begrenset. Det er du selv som bestemmer hvem som skal få erstatningen fra dødsfallsforsikringen din, og den regnes ikke som arv.

 3. Blir barnet ditt sykt eller skadet, kan det påvirke familiens økonomi 
  Som forelder vil man helst ikke tenke på at barna kan bli alvorlig syke eller utsatte for ulykker. Skulle noe alvorlig skje, kan en barne- og ungdomsforsikring gjøre det mulig for deg å være mer til stede for barnet ditt som trenger deg.

  Forsikringen kan lette på bekymringer om hvordan det vil påvirke familiens økonomi, og gi utbetaling til foreldre som må være med barnet sitt på sykehus over lenger tid. Den kan gi deg tillegg til hjelpestønad, og kan også gi engangsutbetalinger som du kan disponere fritt, for eksempel til behandling, rehabilitering eller ombygging av bolig.

 4. Slipp økonomiske bekymringer og konsentrer deg om å bli frisk 
  Det er tøft å få en alvorlig diagnose. Både under og etter en sykdomsperiode kan du ha behov for økonomisk støtte, som kritisk sykdomsforsikring er ment å dekke.

  Det fine med kritisk sykdomsforsikring er at du selv bestemmer hva pengene skal brukes til. Det kan blant annet gi deg muligheten til å jobbe mindre og få lengre tid til restitusjon, eller dekke behandling eller rehabilitering på en privatklinikk.

 

Vet du faktisk hvor godt du er forsikret?

Det er ikke alltid så lett å få oversikten. Vi har offentlige ordninger, kanskje forsikringer gjennom jobben, og da er det fort gjort å tenke at du er godt nok forsikret. Men hva sier egentlig vilkårene? Og er forsikringssummene dekkende for ditt behov? Våre forsikringsrådgivere hjelper alle våre kunder, også med å ta en gjennomgang av eksisterende forsikringer du måtte ha gjennom ulike ordninger.

Registrer deg her så vil en forsikringsrådgiver kontakte deg.