Noen fakta om dekk
- Piggdekk er tillatt f.o.m. 1.november.
Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is), da dekkene ikke vil sikre tilstrekkelig veigrep.
Dekkene må (uansett føre) ha 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og fram til mandag etter 2. påskedag.
- Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

10 tips ved dekkskift 
1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
2. Trekk til håndbremsen.
3. Ha en god jekk, plasser den riktig. Se instruksjonsbok.
4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, da det kan føre til alvorlig klemskader.
5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
6. Kontroller mønsterdybde.
7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretningen. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 mm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
9. Sjekk lufttrykket.
10. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulbolter/muttere sitter godt.

Vask, sjekk og rens av dekk
Når du skal legge om hjul bør du sjekke dekkene du skal ta av, og dekkene du skal sette på, for skader. Husk å vaske hjulene godt før lagring. Fjern fremmedelementer i dekkbanen som stein og lignende.