På bakgrunn av markedsforhold øker Jbf rentene på innskudd og utlån med inntil 0,25 prosentpoeng. For nye lån gjelder endringen fra 27.6.19. Løpende lån og innskudd endres fra 13.8.19.

Du finner oppdaterte tall på våre prislister