Hvorfor kjøpe personforsikring? 

Det finnes flere gode grunner til hvorfor du bør kjøpe personforsikring. Først og fremst vil en personforsikring gi deg og familien en økonomisk trygghet dersom noe alvorlig skulle inntreffe. Personforsikringen til Jbf deles inn i tre dekninger: dødsfallsforsikring, uføreforsikring og forsikring ved kritisk sykdom. Forsikringene vil gi en engangsutbetaling dersom hendelsen inntreffer. Vi tilbyr også barne- og ungdomsforsikring.

– Det er viktig at du tenker gjennom dine og familiens behov, og finner de forsikringene som er aktuelle for din livssituasjon, påpeker tidligere forsikringsrådgiver Knut-Arne Kjustad. Intensjonen med personforsikring er å kunne gi deg og dine økonomisk sikkerhet om noe skulle skje.

Hvorfor bør du ha Uføreforsikring? 

En uføreforsikring kan dekke opp (noe) av inntektstapet du vil få dersom du blir arbeidsufør, og kan hjelpe deg å opprettholde levestandarden din. En uføreforsikring vil sikre deg ekstra penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver. Uføreforsikringen anses kanskje som den beste forsikringen, derfor oppleves den også som den dyreste. 

– Det som er viktig å huske på er at dersom du blir arbeidsufør, er at uføretrygden fra NAV ikke vil gi deg den samme inntekten du er vant med, forteller Kjustad. Og har du svært høy inntekt, blir tapet enda større. Jeg anbefaler deg å se på om du kan ha samme levestandard som du har i dag, dersom du blir ufør, sier Kjustad. 

Uføretrygden gir deg 66 % av inntekten du hadde året før. NAV beregner kun uføretrygd av inntekt opp til 6G (1G er i dag 106 399 kroner, og justeres 1. mai hvert år). Har du for eksempel en årsinntekt på 710 000 kr (7 G), vil uføretrygden din likevel beregnes til 66% av 638 400 kr (6G).  

Når du kjøper uføreforsikring er det viktig at du setter en forsikringssum som vil kunne bidra til å opprettholde mest mulig av dagens levestandard. Denne summen kan variere fra behov til behov og hva du selv har råd til. 

Uføreforsikringen gir en engangsbetaling dersom du blir erklært minst 50 % ufør av NAV. Vi tilbyr også mulighet for forskuttering.

Hvorfor bør du ha forsikring ved Kritisk sykdom? 

Forsikring ved kritisk sykdom gir deg en rask utbetaling dersom du rammes av en alvorlig sykdom. Forsikringen gir en ekstra økonomisk sikkerhet om du skulle bli rammet av de mer alvorlige sykdommene som kan forekomme for eksempel hjerneslag, døvhet, blindhet, Parkinson, kreft osv.  

–  Blir du rammet av en alvorlig sykdom, er det en ekstra trygghet å kunne slippe økonomiske bekymringer. Det å kunne ta vare på seg selv og sin nærmeste i en vanskelig situasjon blir veldig viktig, og en slik forsikringsutbetaling vil kunne bidra til det, sier Kjustad. 

Summen blir utbetalt som engangssum 30 dager etter at du har fått en diagnose.

Hvorfor bør du ha dødsfallforsikring? 

Dødsfallforsikring har mange navn. Noen kaller det livsforsikring og vi kaller det dødsforsikring. Intensjonen med forsikringen er å sikre at gjenlevende samboer, ektefelle eller barn ved dødsfall skal kunne beholde hjemmet, og være sikret bedre økonomisk med tanke på betaling av utgifter som felles lån. En forsikringsutbetaling kan også hjelpe etterlatte ektefelle eller samboer å betale ut arvinger. 

– Av erfaring er det mest vanlig for samboere/ektefeller å dele samlet lån på to og sikre hver sin halvdel med en dødsforsikring, forteller Kjustad. Hvordan man velger forsikringssum, kan også variere utfra hvilken livssituasjon man er i, og det er der vi som er rådgivere kan bidra. Knut-Arne Kjustad er en av flere autoriserte forsikringsrådgivere i Jbf som kan veilede deg og din familie til å velge riktig forsikring.  

Utbetalingen av forsikringen går som hovedregel til ektefelle eller arvinger ved lov. Skal forsikringen gå til andre, krever dette en begunstigelse.

Må jeg ha personforsikring når jeg har en ulykkesforsikring?

- Ulykkesforsikringen dekker død og invaliditet som følge av en ulykke. I forsikringsbransjen defineres ulykke som en plutselig og uforutsett hendelse eller ytre påvirkning som forekommer utenfor forsikredes kontroll. Ulykkesforsikringen dekker ikke sykdom eller andre skader. Den gir deg heller ingen erstatning dersom en ulykkesskade gjør deg arbeidsufør uten at du blir invalid. 

Ulykkesforsikringen krever ikke utfylling av helseerklæring, og er rimeligere i pris. Derfor er den et veldig godt supplement til personforsikringen. 

Personforsikringen er ment som en sikkerhet dersom det skulle forekomme sykdom eller plutselige hendelser som igjen kan føre til uførhet eller dødsfall. Derfor bør du ha personforsikringer i tillegg til en ulykkesforsikring.

Finn ut om du trenger personforsikring 

Hvis du lurer på om du bør vurdere en eller flere personforsikringer, kan du starte med å stille deg selv noen spørsmål. Svarene kan gi deg en indikasjon på om du bør ha personforsikring: 

  • Hva er viktigst for deg i din situasjon, hvordan ønsker dere å ha det dersom dere skulle bli rammet av sykdom eller dødsfall? 
  • Vil ektefelle/samboere kunne klare å skifte boet med barn og arvinger dersom noe skulle skje? 
  • Har dere tenkt gjennom hvilke økonomiske behov dere har om noe skjer? 

 

Vi i Jbf har dyktige og autoriserte forsikringsrådgivere som kan veilede deg og din familie til å velge riktig forsikring.