Jul

Siste frist for å betale regninger før julaften er fredag 22. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres i nettbanken før klokken 14:00. Første forfallsdato etter julaften er onsdag 27. desember 2017.

Nyttår

Siste frist for å betale regninger i 2017 er fredag 29. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres før klokken 14:00. Første forfallsdato etter nyttårsaften er tirsdag 2. januar 2018.

For betalinger og overføringer til BSU-konto før 2018 må fristene over overholdes, dette gjelder også mellom kontoer i samme bank


Utenlandsbetaling

Siste frist for å betale til utland før jul er den 22. desember.
Vanlige frister gjelder.

Skal betaling være mottatt hos kundens bank før jul, bør betalingen gjøres senest 21. desember.

Siste frist for å betale til utland i 2017 er den 29. desember kl 09:00. 
Dette gjelder både ordinære og hastebetalinger.

Skal betaling være mottatt hos kundens bank før nyttår, bør betalingen gjøres senest 28. desember.

Noen unntak for eksotiske valuta, så her er det lurt å være tidlig ute. 

Generelt om betalingsfrister

Fristene er ikke absolutte. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.

Overføring mellom egne konti og betaling uten KID til andre kunders konto i samme Eika-bank, vil gå umiddelbart hvis overføringen/betalingen legges inn med forfall samme dag.

Vipps kan benyttes til å betale som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.