Hva dekkes av innboforsikringen? 

Når du oppbevarer dronen hjemme, dekker innboforsikringen din skader på selve dronen, slik som brann eller tyveri. Les mer om hvilke skader som er omfattet av innboforsikringen

I innboforsikringen din har du også en ansvarsforsikring. Forsikringen kan dekke skader på annen person eller andres ting, dersom du som privatperson kommer i erstatningsansvar. Dette gjelder også når skaden oppstår når du bruker drone. Les mer om vilkårene for dekning.

Har du, som fører av dronen, skadet andres eiendom eller andre personer, melder du og den andre parten dette inn til de respektive forsikringsselskapene som så vurderer dekning av skaden.

Du har også inkludert rettshjelpsforsikring til dekning av utgifter til advokat, dersom du kommer opp i en tvist(uenighet) knyttet til skaden. Les mer om dette i vilkårene for dekning.

Hva dekkes av verdiforsikringen? 

Du kan kjøpe en verdiforsikring for dronen, som også gjelder utenfor hjemmet ditt. Denne har en lavere egenandel enn innboforsikringen (1 000 kr.). Vi dekker da også brann og tyveri utenfor hjemmet, samt transportskader. 

Jbf tilbyr kun forsikring på droner som er C-merket leketøy. Vi dekker ikke skader på dronen som skjer i forbindelse med bruk. 

Sjekk her hvilken C-merking din drone har her: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/c-merking-av-droner/

Les mer om vår verdiforsikring.

Hva dekkes av reiseforsikringen? 

På reise vil din reiseforsikring dekke dronen som reisegods. Les om hvilke skader som er omfattet av reiseforsikringen

Husk at det kan være andre lover og regler for bruk av droner i andre land. Det er opp til deg å sette deg inn i reglene i landet du befinner deg i. 

Regler for bruk av droner 

Luftfartstilsynet har laget en nettside som informerer om regelverket, og som gir gode tips til hvordan du kan fly dronen ansvarlig: https://luftfartstilsynet.no/dronelek 

Fem hovedregler:

  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.  
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.  
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. 
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.  
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer. 

Datatilsynet har strenge regler for personvernet og hvem og hva man kan ta bilder av. 
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/droner---hva-er-lov/

Registrering av drone 

Det er fra 1. januar 2021 plikt til registrering av droner som ikke er CE-merket leketøy og droner med kamera eller annen sensor.