Frustrasjonen var stor da Ingrid, som har forsikring og jobber i Jbf, mistet sin iPhone i bakken. Hun tok kontakt med vårt kundesenter for å melde skaden. Ingrid trodde at reiseforsikringen ville dekke skaden, men rådgiveren kunne opplyse om at reiseforsikringen kun dekker tyveri av reisegods. Heldigvis hadde hun en forsikring som dekker akkurat denne type uhell, nemlig verdiforsikring. Frustrasjonen ble til glede.

- Jeg er helt avhengig av mobilen. Jeg har månedskort som jeg må vise på bussen hver dag, og jeg må være tilgjengelig for jobben og familie. Selvfølgelig må jeg også sjekke Facebook og Instagram hver dag, ler Ingrid.

- Den hyggelige rådgiveren på skadeavdelingen anbefalte meg å gå innom nærmeste mobilreparatør. Jeg mailet inn kvittering for bytte av skjerm til skade@jbf.no, og dagen etter var pengene på konto. Jeg er så glad jeg har verdiforsikring og at dagen min ble reddet, forteller Ingrid. Jeg kan absolutt anbefale denne forsikringen.