For landet er vårflomanalysen fra NVE utarbeidet 9.april slik:
Det er Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. I store deler av Trøndelag og resten av Nord-Norge er det fortsatt mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom til tross for påfyll av snø i påsken.

Vi anbefaler www.varsom.no om du lurer på om du er spesielt i faresonen.  Her kan du også registrere deg, slik at du får varslinger på SMS/e-post.
Her er direkte link:  http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Preventive tiltak ute:
I all hovedsak handler det om å lede vannet vekk fra din bolig, og vi har utarbeidet følgende sjekkliste:

 1. Sørg for at kjelleren er så tett som mulig. Sjekk kjellervinduer.

 2. Fjerne løv og jord. Dette betyr at du renser takrenner, nedløpsrør og sjekker at kummer og rister i nabolaget er fri for løv, slik at vannet kan renne bort.

 3. Om mulig kan du også lage renner i bakken som leder vannet bort.

 4. Ta eventuelt kontakt med kommunen og hør om de har noen beredskapsplaner.

 5. Rydd unna snø og is fra tak og terrasser. (ikke flomskade, men allikevel en stor fare for vannskader).

Preventive tiltak inne:

 1. Har du kjeller, burde du flytte ut innbo og løsøre til en høyere etasje. Innbo som er vanskelig å flytte, kan settes opp på klosser (foreksempel isopor), slik at vannet ikke når dette om uhellet er ute. Pass på å fjerne tepper og tekstiler som trekker til seg vann.

 2. Spesielle gjenstander som er viktig for deg, kan du pakke inn i vannsikre poser og oppbevare i sikre områder. Eksempler er bilder, harddisker og annet som har stor affeksjonsverdi for deg.

 3. Før liste over innbo og ta bilder. 

 4. Rens sluk grundig

Om uhellet er ute:
Dette er strakstiltak du må gjøre umiddelbart om du skulle få store vannmengder inn i boligen:

 1. Ta ut/slå av sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.

 2. Fjern/tøm vann som ikke har rent ut. ydd slam og rengjør.

 3. Fjern gulvbelegg og tepper i områder med vann.

 4. Fjern inventar og løsøre som står under vann. Sett det i områder uten vann.

Merk: Hvis kommunen har kapasitet sender de brannvesen eller andre som pumper vann ut av bygningen.

Deretter kan du igangsette tørkeprosess på egen hånd. Sørg for å lufte mye og at luften sirkulerer i boligen. Her er noen tiltak du kan gjøre:

 1. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.

 2. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og ev. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.

 3. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.

Før boligen tas i bruk:

 1. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.

 2. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell rivning.

 3. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.

   

Husk å benytte verneutstyr. Det kan være smittestoffer i forbindelse med store mengder vann i boligen. Oppvaskhansker anbefales når man arbeider med områder som står/har stått under vann.