Her er noen tips til hva du bør gjøre for å ta vare på hytta og hvordan du skal forholde deg til bruk av båten.

I forbindelse med koronakrisen ble det den 19. mars 2020 gjort innskrenkninger for bruk av fritidsboliger utenfor egen hjemkommune. Det er viktig å til enhver tid følge med på gjeldende pålegg og retningslinjer som myndighetene gir.

 

Helt nødvendig tilsyn av hytta kan utføres – snømåking, vann og varme

Steinar Eriksen, Produktansvarlig Brann/kombinert i Jbf, forteller at den nye forskriften åpner for at du kan dra på hytta for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold:

– Det er viktig å forhindre skader med store materielle verdier. For eksempel at tak kan bryte sammen på grunn av snøtyngde eller at vannrør fryser og kan sprekke og av den grunn forårsaker store vannskader ved at vannet står og renner over tid, sier Steinar.

Det har vært mye snø i mange hytteområder denne vinteren, og følg med på værmeldingen da det fortsatt kan komme mye nedbør. Derfor er det ekstra viktig å holde taket fritt for snø.

– Vår hytteforsikring dekker skader som følge av snøtyngde, men man har selv et ansvar om å måke snø for å forhindre at skader skjer, sier Steinar. Det er også viktig å sjekke at det er nok varme til at ikke rørene fryser eller at vannet er avstengt og at tappekraner er åpnet.

 

Ta med verdisaker hjem 

Vi vil anbefale folk å ta med seg verdisaker som ski, kunst og andre ting man måtte ha på hytta eller i båten med hjem.

Ta vare på båten

- Påsken er sesongstart for båtfolk og nå har Redningsselskapet gått ut med at de har kapasitet til at folk kan bruke båten, men det anmodes om å holde seg rundt i lokale farvann og tenke sikkerhet. Det kan fortsatt være flere gjestehavner som er stengt. Det er viktig at du sjekker båt og utstyr før du legger ut på tur. sier Anita Kristin Møller, produktansvarlig Fritidsbåt i Jbf.  

Be om hjelp til nødvending vedlikehold og tilsyn

Med de restriksjoner som gjelder pr i dag er det ikke like lett for alle å gjennomføre vedlikehold og tilsyn med hytte eller båt. Alle som ikke har mulighet til å dra selv for å utføre kritisk vedlikehold, bør be andre om hjelp. Du finner her noen tips til hvordan du kan få hjelp:

  • De fleste store hyttefelt har hytteservice som kan bistå med forskjellige tjenester, alt fra snømåking til vakthold.
  • Grunneier kan kanskje bistå deg dersom hytta står på en festetomt.
  • Hør med lokale entreprenører som jobber i området om de kan bistå med vedlikehold av hytta.
  • Mange hytteområder og båthavner har egne Facebook-grupper, hvor du kan be om hjelp.
  • Om du ikke har mulighet til å se til båten din selv, be vaktselskapet i båthavnen eller andre servicefirmaer se til båten og forsikre seg om at det ikke har vært innbrudd i den.  
Om du har gjort alt i din makt for å ivareta hytte og båt, skal det mye til for at ditt krav blir avkortet i et eventuelt forsikringsoppgjør.