Giftige gasser i røyken
Komfyrbrann skyldes ofte tørrkoking eller overopphetning. Hvis maten tørrkoker lenge og det blir så varmt at det utvikles røykgasser, kan det i verste fall føre til kullforgiftning og død. Røykgassen inneholder blant annet giftig karbonmonoksid som kan være svært skadelig. Fjernes ikke maten fra komfyren kan det også oppstå brann. Denne brannen spres raskt til fettet som er i kjøkkenviftefilteret. Står viften i tillegg på vil den gi næring til brannen.

Komfyrvakt
En komfyrvakt monteres til komfyren og gir en alarm med lyd- og lyssignal og kutter strømmen ved brannfarlige situasjoner på platetoppen.
I 2010 innførte myndighetene krav om komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg. Jbf anbefaler alle til å ettermontere komfyrvakt over eksisterende komfyrer. Dette er et godt sikkerhetstiltak som kan forebygge store skader.

Slik fungerer komfyrvakt
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Ikke gå fra matlagingen
Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen. Det er også viktig å rengjøre ventilatoren jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nærme koketoppen.Kilde: https://brannvernforeningen.no