Piggdekk skal vanligvis tas av innen første søndag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og innen 1. mai i Nord-Norge. På grunn av koronasituasjonen har Statens vegvesen vedtatt å gi unntak fra de ordinære piggdekk-fristene. Nå er fristen for å skifte ut piggdekkene satt ut april måned og gjelder likt for både Sør- og Nord-Norge.

Sjåføren har ansvaret

Annett Christensen-Røed som er skadeleder for motorvogn i Jbf forteller at det meldes inn mange skader hvert år som sannsynligvis kunne ha vært avverget ved bruk av riktige dekk.

- Du som er sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep, sier Annett. 

- Det er tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom nevnte datoer dersom føret krever det, påpeker Annett. Og husk at dersom du bruker piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Sjekk mønsterdybde

- Det er en grei regel å alltid måle mønsterdybde på dekkene før du setter de på. Det gjelder også for tilhenger, forteller Annett. Nedslitte dekk er en fare både på sommer- og vinterføre. 

Vask, rens og sjekk for skader

- Når du skal legge om hjul bør du sjekke dekkene du skal ta av, og dekkene du skal sette på, for skader. Husk å vaske hjulene godt før lagring. Fjern fremmedelementer i dekkbanen som stein og lignende, sier Annett. Hun har også flere andre tips når det gjelder dekkskift:

Annett sine 10 tips ved dekkskift 

  1. Sett bilen på et rett underlag – helst ikke på løs grus.
  2. Trekk til håndbremsen.
  3. Ha en god jekk, plasser den riktig. Se instruksjonsbok.
  4. Beveg deg aldri under en bil som kun står på jekk, da det kan føre til alvorlig klemskader.
  5. Løsne hjulmuttere/bolter før bilen jekkes opp.
  6. Kontroller mønsterdybde.
  7. Plassere hjulene riktig i henhold til rulleretningen. Noen dekk har piler/merke som viser rulleretning.
  8. Når du skal trekke til hjulbolter/muttere skal det trekkes til med oppgitt moment, som varierer noe fra bil til bil (ligger ofte mellom 90-120 mm.). Det anbefales å benytte en momentnøkkel eller momentstav.
  9. Sjekk lufttrykket.
  10. Etter noe tids kjøring bør du sjekke om hjulbolter/muttere sitter godt.

Annett Christensen-Røed, skadeleder for motorvogn i Jbf

Annett Christensen-Røed er skadeleder for motorvogn i Jbf.