Kjære kunde,

Det er urolige tider for hele Norges befolkning, forårsaket av koronavirusutbruddet og en rekke tilknyttede hendelser. Det er når ting er krevende at det er viktig å stå sammen. For oss i Jbf bank og forsikring betyr det at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe våre bank- og forsikringskunder samt ansatte.

Midt i all omtalen av stengte skoler, hjemmekarantener og finansielle krisepakker, er det viktig å minne hverandre på at dagens situasjon først og fremst handler om å beskytte folks liv og helse. Spesielt for de som er mest fysisk sårbare. Derfor har norske myndigheter tatt historiens mest dramatiske grep i fredstid i et forsøk på å bremse utbredelsen av koronaviruset og de betydelige samfunnsmessige konsekvensene av dette.

Den norske dugnaden
Vi i Jbf har besluttet at vi skal bidra i den nasjonale dugnaden. Som konsernsjef er det mitt ansvar å sørge for at mine kolleger har en trygg arbeidshverdag. Derfor jobber vi hjemmefra og har tilstrekkelige digitale løsninger for å kunne følge opp både kunder og kolleger på en god måte.

I tillegg til de medisinske hensynene, har spredningen av koronaviruset skapt store økonomiske konsekvenser. Vi må forvente at disse konsekvensene også vil berøre Jbf sine kunder. Derfor tar vi en rekke grep for å ta best mulig vare på kundene våre.

Informasjonsside
For å hjelpe alle kundene våre å navigere i informasjonsfloraen om koronaviruset, har vi utarbeidet en samleside med relevante nyheter og oppdateringer fra Jbf.

Mange forsikringskunder er berørt av de omfattende reiserådene og -restriksjonene fra norske myndigheter. For å hjelpe forsikringskundene våre har vi etablert en side med nyttig informasjon om hva reiseforsikringene dekker.

For våre bankkunder har Jbf bank flere tiltak som kan hjelpe kunder og husholdninger som har fått sin personlige økonomi berørt av konsekvensene av koronaviruset, for eksempel gjennom permittering. Jeg anbefaler deg å sette deg inn i løsningene og se om de kan bidra til å bedre den økonomiske situasjonen for deg og din familie.

Stor pågang - lengre ventetid
I likhet med andre arbeidsgivere er også vi i Jbf berørt av korona-viruset. Vi har derfor måttet stenge alle våre kontorer for drop-in kunder, men vi er likevel fullt operative på telefon og digitale kanaler. På grunn av stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle våre kunder til å kontakte oss i digitale kanaler først, via Min side, nettbank og nettside.

Jbf har historisk vært en aktør for den utvidede jernbanefamilien, og i mine øyne skal familiemedlemmer ta vare på hverandre – særlig i utfordrende tider. Derfor ønsker vi å hjelpe kundene våre. Det innebærer også å finne gode løsninger de som er økonomisk påvirket av konsekvensene av koronautbruddet.

La oss spille på samme lag, både som kunde, bank- og forsikringsselskap, og i den dugnaden som hele Norge nå bidrar til. Da kommer vi alle styrket ut i andre enden.

Vennlig hilsen,

Lars Fritzø
Tidligere konsernsjef i Jbf bank og forsikring