Vi står sammen med kundene våre i den vanskelige situasjonen mange nå opplever. Dersom din inntekt er påvirket av koronarestriksjoner, har vi forståelse for at dette kan påvirke din evne til å betale ned dine lån. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg å håndtere situasjonen.

Hva kan vi hjelpe deg med?
Etter en vurdering av din økonomiske situasjon kan vi tilby følgende:
Rådgivningssamtale på telefon for å finne den beste løsningen for deg.
Endring av forfallsdato på lån.
Inntil 14 dagers betalingsutsettelse.
Inntil 6 måneders avdragsfrihet på boliglånet ditt.
Endring av nedbetalingstiden på boliglånet ditt.
Økonomisk bistand (lån) til å betale din forsikringspremie i Jbf bank og forsikring.

Kontakt oss i nettbank
For en effektiv og rask behandling oppfordrer vi deg til å sende oss en henvendelse i nett- eller mobilbank.
Logg deg inn i nett- og mobilbanken
Velg «Kontakt oss», «Meldinger» og deretter kategorien «Lån».
Bruk fritekstfeltet til å skrive hva du søker om, samt hvorfor du søker.

Vi tar kontakt så snart søknaden er ferdigbehandlet. Du kan også kontakte din rådgiver direkte dersom du ønsker det.