På bakgrunn av markedsforhold øker Jbf rentene på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng og utlån med inntil 0,2 prosentpoeng.
For nye lån gjelder endringen fra 04.10.19. Løpende lån og innskudd endres fra 18.11.19.

Du finner oppdaterte rentesatser i våre prislister