Et sikkert tegn på at våren og sommeren er her er at motorsyklene kommer på veiene. Det å kjøre motorsykkel er morsomt, men kan også være risikofylt. Hvert år skjer det dessverre flere alvorlige ulykker. Mange motorsykkelulykker preges ofte av store, materielle skader og personskader.

Sikkerhet er viktig, og vi kommer her med fire tips for hvordan du kan bli en tryggere motorsyklist:


1. Verneutstyr

Dersom ulykken først er ute, kan riktig verneutstyr redde deg fra en alvorlig skade. Bruk derfor alltid riktig verneutstyr som hjelm, ryggskinne, kjøredress, sko og hansker.

2. Sjekk motorsykkelen

Sjekk at motorsykkelen din er i god teknisk stand før du tar den første turen. Sjekk at motorsykkelen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand før sesongstart. Sørg for riktig luftrykk og sjekk trykket ukentlig ved kalde dekk.

Teknisk svikt kan gi alvorlige konsekvenser for både motorsyklist og forbipasserende. 

3.
Tilpass farten og kjenn trafikkreglene.

Å tilpasse farten er viktig både for din egen og andres sikkerhet. Husk at det er gøy å kjøre motorsykkel, selv når man følger fartsgrensene. Ikke kjør en raskere motorsykkel enn du kan håndtere.

4. Vær synlig!

Bruk verneutstyr som øker synligheten. Ved å være synlig og tydelig i trafikken gjør du det enklere for dine medtrafikanter å tolke hva du vil og hvor du kjører. Husk også at det er påbudt å ha med refleksvest i tilfelle nødstans. En ulykke kan bli avverget ved å gjøre seg synlig.

Vi ønsker deg en trygg og god sesong på motorsykkelen.