Følgende grupper kan bli forsikringskunder i Jbf: 

  • Kundegruppe 1: Hovedkunde (Ansatte og pensjonister i virksomhet knyttet til jernbane)
    Kundegruppen vil utgjøre medlemmer fra vår primærvirksomhet «jernbanen» og omfatte alle som kommer inn under denne definisjon. Ansatte og pensjonister fra VY sine datterselskap, samt NJF og NLF sine medlemmer, inkluderes i denne kundegruppen.
  • Kundegruppe 2: Relasjonskunde (Øvrige kunder og barn av kunde)
    Inneholder kunder som går ut av ekteskap/samboerskap med en medlemsberettiget person og barn/adoptivbarn av kundegruppe 1 og 2.
  • Kundegruppe 3: Eksternkunde (Selskap utenfor jernbanen)
    Kundegruppen utgjør ansatte i selskap som er tatt særskilt inn etter styrevedtak.