Følgende grupper kan bli forsikringskunder i Jbf:

1. Ansatte og pensjonister i jernbanedefinert virksomhet, og deres ektefelle/samboer.*

2. Barn av ansatte og pensjonister fra jernbanedefinert virksomhet. **

3. Barnebarn av ansatte og pensjonister fra jernbanedefinert virksomhet. Med barnebarn menes egne barnebarn og stebarnebarn. **

4. Tidligere ansatte og etterlatte etter disse, som tidligere har vært kunder i forsikring (Jfg) pr. 01.01.1997 eller senere, kan komme inn igjen som kunder.


* Ektefelle/samboer kan ikke opprette kundeforhold i eget navn, men kan ha sine forsikringer under partnerens navn/kundeforhold.

** Kun barn og barnebarn av ansatte/pensjonister som er kunder i forsikring (Jfg), eller var det pr. 01.01.1997 eller senere, kan bli kunder i Jfg.