NJF Prioritert

Norsk Jernbaneforbund og Jbf har i samarbeid kommet fram til en unik fordelspakke med et ekstra godt bank- og forsikringstilbud. Vi kaller det NJF Prioritert.

Den beste avtalen får du ved å møte en rådgiver

La en av våre rådgivere finne den beste løsningen for deg og ditt behov.

Medlemsfordeler NJF Prioritert:

- 15 % rabatt på forsikringer (fra første hovedforfall)
- Bankens beste rentebetingelser på boliglån for alle aldersgrupper, inntil 0,15 %-poeng rabatt på øvrige lån
- Gebyrfri etablering av lån for nye kunder: Ikke etableringsgebyr, depotgebyr eller tinglysningsgebyr
- kr 20.000,- i kontokreditt gebyrfritt


Ønsker du en uforpliktende samtale for å høre hva du kan spare med NJF Prioritert?
Kontakt oss for å avtale et møte, eller et telefonmøte, med en rådgiver.

Forsikring inkludert i fagforeningskontingenten

Forsikringen inneholder:

Ulykkesforsikring som omfatter
- invaliditetserstatning
- dekning av behandlingsutgifter
- utbetaling ved forsikredes død når dette skyldes en ulykkesskade.

Medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år er forsikret

Gruppelivsforsikring som omfatter
- erstatning ved medlemmets og ektefelle/samboers død

Uførekapitalforsikring som omfatter
- erstatning dersom medlemmet blir mer en 50 % arbeidsufør

Advokatforsikring (kun for medlemmer av NJF) som omfatter
- Juridisk rådgivning og bistand ved tvist inklusiv ID-tyveri

Nærmere bestemmelser om ytelsene fremgår av forsikringsvilkårene