Prioritert NLF

Norsk Lokomotivmannsforbund og Jbf har i samarbeid kommet fram til en unik fordelspakke med et ekstra godt bank- og forsikringstilbud. Vi kaller det Prioritert NLF.

Som Prioritert NLF-kunde i Jbf får du tilgang til mange gode fordeler, personlig rådgiver og service. Du får raskt svar og god oppfølging av din autoriserte rådgiver når du Prioritert-kunde i Jbf. Vi tilbyr også videorådgivning - hvilket vi si at du enkelt kan komme i kontakt med oss, og vi møter deg der du er.

Den beste avtalen får du ved å møte en rådgiver

La en av våre rådgivere finne den beste løsningen for deg og ditt behov.


Medlemsfordeler Prioritert NLF:

- Konkurransedyktige priser og betingelser på boliglån

- Inntil 0,15 %-poeng rabatt på øvrige lån f.eks. billån og forbrukslån.

- kr 20.000,- i kontokreditt gebyrfritt.

- Du får din egen dedikerte rådgiver og økonomiske sparringspartner som skreddersyr en god løsning for deg og din familie på kort- og lang sikt.

 

Ønsker du en rådgivningssamtale for å høre hva du kan spare med Prioritert NLF?
Kontakt oss for å avtale et møte, eller et telefonmøte.

Forsikring inkludert i fagforeningskontingenten

Forsikringen inneholder:

Ulykkesforsikring som omfatter
- invaliditetserstatning
- dekning av behandlingsutgifter
- utbetaling ved forsikredes død når dette skyldes en ulykkesskade.

Medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år er forsikret

Gruppelivsforsikring som omfatter
- dødsfallserstatning ved hovedforsikredes død med tillegg av barnetillegg hvis vedkommende etterlater seg barn under 21 år.
- dødsfallserstatning ved ektefelle/samboers død

Uførekapitalforsikring som omfatter
- erstatning dersom medlemmet blir mer en 50 % arbeidsufør

Advokatforsikring (kun for medlemmer av NJF) som omfatter
- Juridisk rådgivning og bistand ved tvist inklusiv ID-tyveri

Nærmere bestemmelser om ytelsene fremgår av forsikringsvilkårene

Ledere i NLF og Jbf

Godt samarbeid mellom NLF og Jbf

Lederen i NLF, Rolf Ringdal (i midten), er godt fornøyd med fordelene som er fremforhandlet for deres medlemmer.
Her sammen med konsernsjef i Jbf, Lars Fritzø (til venstre) og banksjef Helge Dalen.