Andre kjøretøy

Du kan forsikre:

• Rullestol/invalidescooter
• Gressklipper
• Snøfreser
• Gokart/crossykkel
• Arbeidsmaskin
• Traktorredskap

Hva forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Brann og tyveri
Hærverk x  
Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Transport

x

Brann og tyveri

x

x
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Personopplysninger ved ditt kundeforhold
I henhold til personopplysningsloven har vi ikke lov til å oppgi informasjon om våre kunder og deres forsikringer til en tredjepart. Det vil si at dine foreldre eller barn ikke har mulighet til å kontakte oss på vegne av deg. Det er kun samboere/ektefeller med felles forsikring som kan få innsyn i kundeforholdet.

I spesielle tilfeller, som for eksempel alvorlig sykdom eller alderdom, gjør vi et unntak for dette. I disse tilfellene må det sendes inn en fullmakt. Dette gjelder også for verger og advokater må også sende inn fullmakt.

Ved dødsfall må skifteattest eller uskifteattest sendes inn.