Fra og med 1. mai 2010 ble båtførerprøven obligatorisk for personer født etter 1. januar 1980, som skal føre fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer.

Båtførereksamen
Har du lest deg opp som privatist eller deltatt på kurs kan du melde deg opp til eksamen. Redningsselskapets distriktskontorer er godkjente testsentre for båtførerprøven.

Les mer om båtførerprøven på Redningsselskapet sine sider