Båter som skal forsikres etter 1.3.2005 mot tyveri eller mer skal være innmeldt i småbåtregisteret før avtale inngås.

For båter under 15 fot og som samtidig har en motor som ikke er over 10 HK så vil det ikke lenger være krav til at båten skal registreres i godkjent båtregister for at forsikring ikke skal kunne tegnes.

Båter som bare skal ha ansvars- og brannforsikring er unntatt fra kravet om registrering, men anbefaling om registrering bør gis.

Godkjente båtregistre er Redningsselskapets småbåtregister, Securmarks register og NOR registeret (Norsk skipsregister).


Har du betalt mer enn kr 100.000,- for båten må du også fremlegge kopi av kjøpskontrakt ihht. hvitvaskingsloven.