VHF kanal 16
Brannvesen 110
Politi 112
Ambulanse 113
Maritim radio 120

Hovedredningssentralen Sør-Norge 51 51 70 00
Hovedredningssentralen Nord-Norge 75 55 90 00

Dette skal du opplyse om:

hvem du er
hvor du er
hvor mange som er ombord
båttype med kallesignal eller registreringsnummer
hvilken hjelp du trenger
Kilde: www.hovedredningssentralen.no