Fyrlykter eller fyr har 3 farger på lyset: Rødt, grønt og hvitt. Mange tror at man skal styre mot grønt lys, det er ikke riktig. Man skal styre mot hvitt.

Rødt og grønt lys indikerer begge urent/farlig farvann.
Kun hvitt lys indikerer rent og sikkert farvann.

Årsaken til at det er ulik farge på "urent farvann" er for å skille de ulike sektorene. Tenk deg at du går på Hvitt lys i stummende mørke og rett mot et fyr. La oss si at det er grønn sektor på styrbord (høyre) side og rød sektor til babord (venstre) for det hvite lyset - Sistnevnte er ikke bestemt og varierer - Se sjøkart. Dersom du nå kommer over i grønn sektor, som indikerer urent farvann, vet du at du må styre babord (venstre) for å komme tilbake inn i hvit sektor og visa versa. Du MÅ studere et sjøkart for å kjenne "lyskarakteristikken" til det aktuelle fyr og i denne sammenheng er det særdeles viktig å vite hvor man er slik at man ikke "leser" feil fyr.

Videre kan det nevnes at de ulike fyr "overlapper" hverandre, med dette menes at du skal gå i hvit sektor inntil du får hvit sektor fra et annet fyr og endrer kurs. Det er naturlig at du vil få grønn eller rød sektor fra et eller annet fyr når du går på hvit sektor.