Barne- og ungdomsforsikring

• Forsikringen kan opprettes på barn og ungdom i alderen 3 måneder til 18 år
• Forsikringen gjelder til barnet er 26 år
• Forsikringen kan utvides med uførekapital

Hvem kan forsikres?
Barn og ungdom som er medlem av norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge
• Forsikringen må kjøpes før barnet er 18 år

Hos oss kan du velge ulykke eller standarddekning som dekker ulykke og sykdom, og som kan utvides med uførekapital.

Ulykke Standard
Uførekapital (kan velges bort)

 

x
Sykdom

 

x
Ulykke

x

x
Sport og dykking* (kan legges til)

 

 

Aktiviteter som krever tilleggsforsikring:

 • Fjellklatring/brevandring utenfor Norden
 •  Deltakelse i ekspedisjoner eller jordomseiling
 • Trening til og/eller deltakelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorbåt
 • Sports- og/eller fritidsdykking dypere enn 40 meter

*Er barnet over 16 år, må man velge tilleggsforsikring for sport og dykking. Les mer om hvilke aktiviteter som inngår i sport og dykking, under. For barn under 16 år er sport og dykking inkludert.

 

Er det valgt kun ulykke og barnet er over 16 år, må det også opprettes tilleggsforsikring for sport og dykking for konkurransedeltakelse i følgende idrettsgrener:

 • fotball (inklusiv amerikansk fotball)
 • rugby
 • håndball
 • bandy og ishockey 
 • alpint (inkludert freestyle og brettkjøring)

Dersom standarddekningen velges, må det fylles ut en helseerklæring før forsikringen kan starte. Startdatoen for forsikringen vil være datoen du signerer helseerklæringen. Signeringsdatoen kan ikke være lenger tilbake i tid enn en måned.

Hva dekker forsikringen?

Ulykke:

 • Invaliditetserstatning ved ulykke
 • Behandlingsutgifter ved ulykke

Standard:

 • Invaliditetserstatning ved sykdom og ulykke
 • Behandlingsutgifter ved definert sykdom og ulykke 
 • Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer og skader 
 • Foreldres ekstrautgifter ved sykehusopphold 
 • Utgifter til rehabiliterings- eller tilpasningstiltak 
 • Utgifter til pleieperson eller tapt arbeidsfortjeneste 
 • Utbetaling ved forsikredes død

  Mulig tilleggsforsikring:
  • Uførekapital, engangsutbetaling ved arbeidsuførhet.

Mer om barne- og ungdomsforsikring