Barne- og ungdomsforsikring

Hos oss kan du forsikre det kjæreste du har – barna dine. Med vår barne- og ungdomsforsikring er barnet ditt forsikret dersom barnet ditt skulle bli alvorlig sykt, bli utsatt for en ulykke eller bli ufør.

Om barne- og ungdomsforsikring


  Dekning 
Invaliditet ved sykdom og ulykke                                                                                                                                                                     X
Behandlingsutgifter ved ulykke X
Dødsfall X
Utvalgte sykdommer X
Dagpenger X
Tilpasning av bolig X
Pleie og omsorg X
Uførekapital Valgfri

Andre personforsikringer

Gode råd