Bobil

• Med vår bobilforsikring kan du føle deg tryggere på at du får hjelp hvis noe skulle skje
• Har du kasko eller delkasko er medlemskap i Falck Redning inkludert
• Du får mulighet for å øke summen på løsøre

Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Løsøre x x  
Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og
passasjerulykke

x

x

x

Ansvar x x x
Kasko gir mulighet for kjøp
av tilleggsdekningene
Utvidet dekning og
Maskinskadeforsikring

Alle registrerte bobiler må ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. For å få dekket skader på egen bobil må du ha kasko eller delkasko. Vi forsikrer de aller fleste bobiler til privat bruk.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Mer om bobilforsikring