Bobil

Vi forsikrer de aller fleste bobiler til privat bruk.
• Med vår bobilforsikring kan du føle deg tryggere på at du får hjelp hvis noe skulle skje
• Har du delkasko, kasko eller superkasko, er medlemskap i Falck Redning inkludert
• Løsøre er dekket med inntil kr 10 000 dersom bobilen har delkasko- eller kaskoforsikring. Velger du superkasko, økes denne til kr 50 000.


Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Superkasko  Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade x      
Superdekning* x      
Hærverk x

x

Utforkjøring x

x


Kollisjon x

x


Veihjelp i Europa x

x

x

Starthjelp hjemme x

x

x

Løsøre  kr 50 000 kr 10 000 kr 10 000  
Glass x

x

x

Brann og tyveri x

x

x

 

Rettshjelp x

x

x

x

Fører og
passasjerulykke
x

x

x

x

Ansvar x x x x

* Superdekning: 

- utgifter til alternativ overnatting/reise dersom en påbegynt ferietur ikke lar seg fortsette som følge av driftsstans på/tyveri av bobilen.

- utgiftene dekkes med inntil kr 1500 per dag til bobilen er reparert, begrenset oppad til ti dager. 

- skade på spesiallakk/folie med inntil kr 20 000.

- nøkkelforsikring med inntil kr 7 500 til innkjøp av nye nøkler, dersom disse mistes, skades eller blir stjålet. Det utbetales maksimalt en erstatning per forsikringsår. For biler med startsperre forutsettes det at bilens nøkler omkodes. Kostnaden med omkoding inngår i forsikringen.

Alle registrerte bobiler må ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. For å få dekket skader på egen bobil må du ha delkasko, kasko eller superkasko. Er bobilen avregistrert, kan den forsikres mot brann og tyveri.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Personopplysninger ved ditt kundeforhold
I henhold til personopplysningsloven har vi ikke lov til å oppgi informasjon om våre kunder og deres forsikringer til en tredjepart. Det vil si at dine foreldre eller barn ikke har mulighet til å kontakte oss på vegne av deg. Det er kun samboere/ektefeller med felles forsikring som kan få innsyn i kundeforholdet.

I spesielle tilfeller, som for eksempel alvorlig sykdom eller alderdom, gjør vi et unntak for dette. I disse tilfellene må det sendes inn en fullmakt. Dette gjelder også for verger og advokater må også sende inn fullmakt.

Ved dødsfall må skifteattest eller uskifteattest sendes inn. 


Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Hjerteskilt på stranden. foto

Har du husket reiseforsikring?

Skal du ut på reise er det lurt å ha reise- og avbestillingsforsikring om noe skulle skje.

Hos oss har du mulighet til å utvide antall reisedager.

Verdiforsikring

Tar du med deg verdigjenstander ut av hjemmet, som f.eks. mobil, smykker eller PC, kan det være lurt med verdiforsikring.

Mer om bobilforsikring

Dame ordner selen til barnet og barnesetet. foto

Har du forsikret deg om noe skulle skje?

Det er god å vite at du kan få økonomisk støtte hvis du skulle bli alvorlig skadet.