Bobil

• Med vår bobilforsikring kan du føle deg tryggere på at du får hjelp hvis noe skulle skje
• Har du kasko eller delkasko er medlemskap i Falck Redning inkludert
• Du får mulighet for å øke summen på løsøre

Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Løsøre x x  
Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og
passasjerulykke

x

x

x

Ansvar x x x
Kasko gir mulighetfor kjøp
avtilleggsdekningene
Utvidet dekning og
Maskinskadeforsikring
Delkasko gir mulighetfor
kjøp avtilleggsdekningen
Utvidet dekning

Alle registrerte bobiler må ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. For å få dekket skader på egen bobil må du ha kasko eller delkasko. Vi forsikrer de aller fleste bobiler til privat bruk.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.