Forsikring ved død

• Gir de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
• Gir de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall
• Utbetalingen vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 69 år 
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 80 år

 

Erstatningsutbetaling
• Dersom annet ikke er avtalt gjennom begunstigelse, utbetales beløpet til ektefelle. (Samboer er ikke likestilt med ektefelle)
• Dersom sikrede ikke etterlater seg ektefelle, utbetales beløpet til arvinger etter loven eller arvinger som er oppført i testament. 
• Beløpet er skattefritt og utbetales som engangsbeløp, og kan disponeres etter eget ønske.
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Mer om forsikring ved død

Anita Skofteby

Husk å være føre var

Når skaden er skjedd er det for sent å kjøpe forsikring. Da kan et lån være til hjelp.
Holde hender

En lysere fremtid med uføreforsikring

Sikre en lysere fremtid for deg selv og dine.