Forsikring ved død – dødsfallsforsikring

Det er viktig at du og din familie er forsikret hvis noen skulle falle fra. Uten en dødsfallsforsikring er det ikke sikkert familien vil klare å betjene gjeld og opprettholde ønskelig levestandard. Dødsfallsforsikring, også kalt livsforsikring, gir dere den tryggheten dere trenger.

Forsikring ved død

  • Gir de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
  • Gir de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall
  • Utbetalingen vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

  • Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 69 år 
  • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 80 år

 

Erstatningsutbetaling

  • Dersom annet ikke er avtalt gjennom begunstigelse, utbetales beløpet til ektefelle. (Samboer er ikke likestilt med ektefelle)
  • Dersom sikrede ikke etterlater seg ektefelle, utbetales beløpet til arvinger etter loven eller arvinger som er oppført i testament. 
  • Beløpet er skattefritt og utbetales som engangsbeløp, og kan disponeres etter eget ønske.
  • Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Mer om forsikring ved død

Holde hender

En lysere fremtid med uføreforsikring

Sikre en lysere fremtid for deg selv og dine.