El-sparkesykkelforsikring

Fra 1. januar 2023 må alle private som eier elektrisk sparkesykkel ha ansvarsdekning for motorvogn. Vi jobber med å få på plass en forsikring for elsparkesykkel fra 2023. Våre nettsider vil oppdateres fortløpende, så følg med!

Dette er reglene for elsparkesykkel

15. juni 2022 trådde nye regler i kraft for elektriske sparkesykler. Det nye regelverket innebærer at den elektriske sparkesykkelen omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn", og reglene for bruk av el-sparkesykkel er følgende:

  • Aldersgrense på 12 år
  • Promillegrense på 0,2 ‰
  • Påbudt med hjelm for barn under 15 år
  • Påbudt med minimum ansvarsforsikring (fra 1. jan 2023)
  • Kun lov å være én person på el-sparkesykkelen
  • Maks hastighet på 20 km/t ved egen motorkraft

Viktig å vite: 

  • Har ikke el-sparkesykkelen serienummer, vil den ikke kunne forsikres hos oss.
  • Hvis el-sparkesykkelen kjører i mer enn 20km/t, er den ulovlig å bruke og vil ikke kunne bli forsikret hos oss.
  • Går el-sparkesykkelen i under 10km/t, er det ikke forsikringspliktig.

Spørsmål og svar