Endringer for våre forsikringskunder

Vi har skiftet systemet vi baserer driften vår på, som fører til enkelte endringer for deg som kunde.

Nytt system gjør oss i stand til å heve kvaliteten på alt vi gjør og tilby bedre tjenester til kundene.

Min side har du full tilgang og god oversikt over alle forsikringsdokumentene dine. Du kan enkelt endre og kjøpe forsikring etter behov, og laste ned forsikringsbevis.

 

  • Du kan endre din adresse og kontaktinformasjon

  • Kjøpe og endre forsikringer

  • Registrere skade og tap og se status på skadesaken din

Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med endringene. Vi ønsker fortsatt å ha landets mest fornøyde kunder ved å tilby:

  • De beste betingelsene

  • De tryggeste forsikringene

  • Den beste servicen og gode rådgivere

Nye navn – like gode forsikringer

Flere av forsikringene endrer nå navn. Som kunde får du fortsatt like gode eller bedre forsikringsbetingelser og ingen endring i pris. Alle produkter og tjenester fungerer som før, og du trenger ikke å foreta deg noe.

Forsikringspakker

For å gjøre det lettere for deg som kunde å velge forsikring som dekker ditt behov, samler vi flere av dekningene i ulike pakker. På nettsidene våre, på Min side og i forsikringsbeviset ditt vil du alltid få god oversikt over hva som inngår i hver pakke.