Forsikring inkludert i fagforeningskontingenten

Forsikringen inneholder:

Ulykkesforsikring som omfatter 

  • invaliditetserstatning
  • dekning av behandlingsutgifter
  • utbetaling ved forsikredes død når dette skyldes en ulykkesskade.

Medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år er forsikret.

Gruppelivsforsikring som omfatter

  • dødsfallserstatning ved hovedforsikredes død med tillegg av barnetillegg hvis vedkommende etterlater seg barn under 21 år.
  • dødsfallserstatning ved ektefelle/samboers død

Uførekapitalforsikring som omfatter

  • erstatning dersom medlemmet blir mer en 50 % arbeidsufør

Advokatforsikring (kun for medlemmer av NJF) som omfatter

  • Juridisk rådgivning og bistand ved tvist inklusiv ID-tyveri

Nærmere bestemmelser om ytelsene kommer frem i forsikringsvilkårene.

Konduktører og tog

Prioritert NJF

Fordeler for medlemmer i Norsk Jernbaneforbund (NJF).
Lokfører ved tog

Prioritert NLF

Fordeler for medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).