Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Det kan få store konsekvenser dersom du legger på litt ekstra eller dikter opp en fiktiv historie om ditt skadeoppgjør når du melder inn en skade til oss.

Vil du risikere seks år i fengsel for forsikringssvindel?

Forsikringssvindel er ulovlig. Det er også i mange tilfeller svært straffbart. I de alvorligste tilfellene kan du faktisk ende opp med seks år i fengsel. Denne typen svindel kan også skape problemer for yrkesplanene dine. Mange yrker og utdannelser krever politiattest, og er du registrert med forsikringssvindel, kan dette få negative konsekvenser for drømmejobben eller utdannelse. 

Problemer med å reise til enkelte land 
Det kreves visum for å komme inn i enkelte land, og for å få visum må man ha en politiattest. Det samme gjelder hvis du har lyst til å arbeide i utlandet. Det å ha forsikringssvindel på samvittigheten kan ødelegge for dine drømmer.

Frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge, vil også kunne kreve politiattest.

Her finner du en
full oversikt over kravene til politiattest.  

Bygget på tillit.

Forsikringssvindel kan få langt flere konsekvenser enn du kanskje først så for deg. Forsikring er bygget på tillit mellom forsikringstaker og selskapet som tilbyr denne tjenesten. De som svindler forsikringsselskapene, tar en høy risiko og svindler også fellesskapet.