Hesteforsikring

Hos oss kan du forsikre hesten din med vår hesteforsikring.

Om vår hesteforsikring

Om hesten din blir syk, skadet eller dør, er det godt å vite at den er trygt forsikret og at økonomiske bekymringer ikke kommer i tillegg. Ved forespørsel om hesteforsikring er det krav om veterinærattest uansett type dekning eller forsikringssum.

Hos oss får du: 

 • valget om å forsikre for død og veterinærutgifter eller død, veterinærutgifter og tap av bruksverdi 
 • forsikring som gjelder i hele Norden
 • ingen karenstid ved ulykkesskader

Hvilke hester kan forsikres?

 • Du kan forsikre ridehest, kjørehest, dressurhest, spranghest og gangartshest.
 • Hester kan forsikres fra de er 9 dager gamle, og frem til det året hesten fyller 16 år.
 • Forsikringen gjelder til hesten fyller 22 år. 

Spesielt for Islandshest, fullblodsaraber, shagyaaraber, nordlandshest, fjording, lippizaner og shetlandsponny:

 • Kan forsikres frem til det året hesten fyller 19 år.
 • Forsikringen gjelder til hesten fyller 25 år. 
Veterinærutgifter 
 • Veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk ellers skadet hest. Dekker reseptbelagte medisiner, forbindingssaker og sykebeslag.
 • Nødvendig opphold på dyrehospital.
 • Vi forsikrer ikke avlshest, men den drektige hoppa er allikevel forsikret som normalt om det skjer noe med hoppa under drektighetstiden. Føllet er forsikret i 30 dager etter fødsel, men da kun veterinærutgifter.

Tap av bruksverdi/bruksegenskaper
Du får en engangsutbetaling ved tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykke.

Hesten må være forsikret under en av følgende bruksegenskaper: 

 • ridehest
 • kjørehest
 • dressurhest
 • spranghest
 • gangartshest

Død - tap av hest 

 • Om hesten dør eller må avlives av dyrevernhensyn, eller i tilknytning til en ulykke eller sykdom.
 • Hesten blir stjålet eller kommer bort. 

Hva dekker forsikringen?


Dekningsområde Super Standard
Her finner du oversikt over de ulike dekningene vi har på vår hesteforsikring.    
 
Tap av bruksverdi 
 
Dødsfall

Veterinærutgifter 

Mer om hesteforsikring

Meld skade

Jente med hund

Har du spørsmål om kjæledyr og korona?

Kan kjæledyr bli smittet av koronaviruset? 
Kan kjæledyr være smittebærere eller smitte mennesker med koronavirus?

Finn svarene på mattilsynet.no