Hest

Om hesten din blir syk, skadet eller dør, er det godt å vite at den er trygt forsikret og at økonomiske bekymringer ikke kommer i tillegg.

Ved forespørsel om hesteforsikring er det krav om veterinærattest uansett type dekning eller forsikringssum.

Hos oss får du: 
- valget om å forsikre for død og veterinærutgifter eller død, veterinærutgifter og tap av bruksverdi 
- forsikring som gjelder i hele Norden
- ingen karenstid ved ulykkesskader

Hvilke hester kan forsikres?
• Du kan forsikre ridehest, kjørehest, dressurhest, spranghest og gangartshest.
• Hester kan forsikres fra de er 9 dager gamle, og frem til det året hesten fyller 16 år.
• Forsikringen gjelder til hesten fyller 22 år. 

Spesielt for Islandshest, fullblodsaraber, shagyaaraber, nordlandshest, fjording, lippizaner og shetlandsponny:
• Kan forsikres frem til det året hesten fyller 19 år.
• Forsikringen gjelder til hesten fyller 25 år. 

Hva dekker forsikringen? 
Super Standard
Tap av bruksverdi

x

 

Dødsfall

x

x

Veterinærutgifter x x


Veterinærutgifter 

• Veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk ellers skadet hest. Dekker reseptbelagte medisiner, forbindingssaker og sykebeslag.
• Nødvendig opphold på dyrehospital.
• Vi forsikrer ikke avlshest, men den drektige hoppa er allikevel forsikret som normalt om det skjer noe med hoppa under drektighetstiden. Føllet er forsikret i 30 dager etter fødsel, men da kun veterinærutgifter.

Tap av bruksverdi/bruksegenskaper
Du får en engangsutbetaling ved tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykke.

Hesten må være forsikret under en av følgende bruksegenskaper: 

  • ridehest
  • kjørehest
  • dressurhest
  • spranghest
  • gangartshest

Død - tap av hest 
• Om hesten dør eller må avlives av dyrevernhensyn, eller i tilknytning til en ulykke eller sykdom.
• Hesten blir stjålet eller kommer bort. 

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Mer om hesteforsikring