Hund

Husk å forsikre din beste venn.

Blir hunden din syk eller skadet, kan veterinærkostnadene fort bli høye.

Valg av dekninger
Vi anbefaler dekning for død (tap av hund) og veterinær¬utgifter for alle hunder – uansett rase og bruks-område.

Død – tap av hund
Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis hunden:
Dør eller må avlives av dyrevernhensyn som følge av ulykke eller sykdom
Forsvinner eller blir stjålet

Veterinærutgifter 
• Forsikringen dekker utgifter til behandling av hund for skade som skyldes ulykke eller sykdom. Dette gjelder også utgifter til medisiner og materiell, og dekkes så lenge hunden lever.

Tap av bruksverdi
Tap av bruks¬verdi kan velges som et tillegg til dekningen Død (tap av hund).
Bruksområdene du kan velge på hund er:
Jakthund
Avl
Utstilling

- Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa.

Hvilke hunder kan forsikres?
• Alle lovlige hunderaser kan forsikres 
• Hunden må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.
• Død og nedsatt bruksverdi gjelder frem til hunden har fylt ti år. Har du dekning for veterinærutgifter, vil denne gjelde hele hundens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre. 

 
Hva dekker forsikringen? 

Super Standard
Tap av bruksverdi

x

 

Dødsfall

x

x

Veterinærutgifter x x

Mer om hundeforsikring