Hund

Husk å forsikre din beste venn. Blir hunden din syk eller skadet kan veterinærkostnadene fort bli høye.
Hos oss får du:
- valget om å forsikre for kun død, eller både død/nedsatt bruksverdi og veterinærutgifter 
- forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa

Hvilke hunder kan forsikres?

• Alle lovlige hunderaser kan forsikres 
• Hunden må være mellom 2 måneder og  7 år gammel når forsikringen kjøpes 
• Død og bruksverdiforsikring gjelder til hunden har fylt 10 år. Har du dekning for veterinærutgifter vil den gjelde hele hundens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre. 


Hva dekker forsikringen? 

Veterinærutgifter 
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense 
• Medisiner 
• Forbindingssaker 

Dødsfall
• Hund som blir borte 
• Tap av bruksverdi

Mer om dyreforsikring