Hund

Husk å forsikre din beste venn. Blir hunden din syk eller skadet, kan veterinærkostnadene fort bli høye.
Hos oss får du:
- valget om å forsikre for død, nedsatt/tap bruksverdi og veterinærutgifter.
- forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa.

Hvilke hunder kan forsikres?

• Alle lovlige hunderaser kan forsikres 
• Hunden må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.
• Forsikringen gjelder til hunden har fylt ti år. Har du dekning for veterinærutgifter, vil denne gjelde hele hundens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre. 

Hva dekker forsikringen? 

Super Standard
Tap av bruksverdi

x

 

Dødsfall

x

x

Veterinærutgifter x x


Veterinærutgifter 
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense 
• Medisiner 
• Forbindingssaker 

Dødsfall
• Hund som dør eller må avlives av dyrevernmessige hensyn
• Hund som blir borte

Tap av bruksverdi
• Om hunden din blir så syk eller skadet at den varig mister sin bruksverdi.


Mer om dyreforsikring