Inntektsforsikring

Med inntektsforsikring står du sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft.
  • Dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft
  • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode
  • Motta månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden
Kontakt meg om inntektsforsikring

Hvem kan kjøpe inntektsforsikring?

  • Forsikringen gjelder for deg som er mellom 18 og 60 år, og som er fast ansatt minst 16 timer per uke. 
  • For å motta ytelser må du være 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpenger fra NAV.
  • I tillegg må du ha hatt et arbeidsforhold sammenhengende i 12 måneder, før du blir arbeidsledig eller permittert. 
  • Du må også ha vært kunde i Jbf bank i mer enn 3 måneder.

 

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du ikke kjøpe innteksforsikring.

Meld skade

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring behandles av forsikringsselskapet AXA. 

Meld skade elektronisk på en sikker og rask måte ved å laste opp dokumenter via din profil og følge kravet ditt underveis. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Gode råd

Klarer du deg økonomisk om du mister jobben?

Dagpengene du får fra NAV utgjør maksimalt 62 prosent av lønnen din.

Våre personforsikringer