Om helsefondet

Ektefeller, registrert partner og barn under 18 år som bor hos og forsørges av person som omfattet av første ledd er også ytelsesberettiget. Separert ektefelle er registrert partner er ytelsesberettiget i separasjonstiden, men ikke etter skilsmisse.

Når en ytelsesberettiget dør, kan gjenlevende ektefelle fortsette som medlem. Inngår etterlatt ektefelle eller registrert partner nytt ekteskap, bortfaller retten til medlemskap.

En ytelsesberettiget som på et tidspunkt ikke lenger oppfyller vilkårene, kan ikke på et senere tidspunkt gjenoppnå status som ytelsesberettiget.

Som ytelsesberettiget i Jernbanepersonalets Helsefond har du krav på refusjon av utgifter knyttet til din helse og tannhelse.

Ytelser fra Jernbanepersonalets Helsefond:


Lege
Lege, røntgen og laboratorieprøver
• kr 1.750,- pr. år pr. ytelsesberettiget.

For frikort se "Mer informasjon" under.


Tannbehandling
Tannbehandling hos tannlege/tannpleier/tannteknikker
 • 30 % av betalte utgifter, maksimum inntil kr 7 000,- pr. år pr. ytelsesberettiget
• Styret kan i tilfeller innvilge ekstra stønad med inntil kr 7.000,- ekstra pr. år pr. husstand.


Medisiner
Medlemsbevis i Helsefondet må fremvisese på apoteket
• Inntil 50 % refusjon for medisiner utskrevet på hvit resept
• Ingen refusjon for egenandel for medisin på blå resept. For unntak se "Mer informasjon" under.

Mer om helsefondet