Katt

Husk å forsikre din beste venn. Blir katten din syk eller skadet, kan veterinærkostnadene fort bli høye.
Hos oss får du:
- valget om å forsikre for død, nedsatt/tap bruksverdi og veterinærutgifter.
- forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa.

Hvilke katter kan forsikres?

• Alle lovlige katteraser kan forsikres 
• Katten må være mellom to måneder og syv år gammel når forsikringen kjøpes.
• Forsikringen gjelder til katten har fylt ti år. Har du dekning for veterinærutgifter, vil denne gjelde hele kattens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre. 

Hva dekker forsikringen? 

Super Standard
Tap av bruksverdi

x

 

Dødsfall

x

x

Veterinærutgifter x x

Veterinærutgifter 
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense 
• Medisiner 
• Forbindingssaker 

Dødsfall
• Katt som dør eller må avlives av dyrevernmessige hensyn
• Katt som blir borte

Tap av bruksverdi
• Om katten din blir så syk eller skadet at den varig mister sin bruksverdi.

Mer om katteforsikring