Katt

Husk å forsikre din beste venn. Blir katten din syk eller skadet kan veterinærkostnadene fort bli høye.
Hos oss får du:
- valget om å forsikre for kun død, eller både død og veterinærutgifter
- forsikring som gjelder i hele Europa 

Hvilke katter kan forsikres?
• Alle raser kan forsikres
• Katten må være mellom 2 måneder og 7 år gammel når forsikringen kjøpes
• For katt dekkes død inntil katten har fylt 10 år. Har du dekning for veterinærutgifter, vil denne gjelde hele kattens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre.


Hva dekker forsikringen? 
Veterinærutgifter 
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense 
• Medisiner 
• Forbindingssaker 

Død - tap av katt 
• Dødsfall 
• Katt som blir borte 
• Tap av bruksverdi 

Mer om dyreforsikring