Innhold
Hund
Husk å forsikre din beste venn. Blir hunden din syk eller skadet kan veterinærkostnadene fort bli høye.

Hos oss får du:

- valget om å forsikre for kun død, eller både død/nedsatt bruksverdi og veterinærutgifter
- forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa

Hvilke hunder kan forsikres?

• Alle lovlige hunderaser kan forsikres
• Hunden må være mellom 2 måneder og  7 år gammel når forsikringen kjøpes
• Død og bruksverdiforsikring gjelder til hunden har fylt 10 år. Har du dekning for veterinærutgifter vil den gjelde hele hundens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre.


Hva dekker forsikringen?

Veterinærutgifter
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense
• Medisiner
• Forbindingssaker

Dødsfall
• Hund som blir borte
• Tap av bruksverdi
Katt
Husk å forsikre din beste venn. Blir katten din syk eller skadet kan veterinærkostnadene fort bli høye.

Hos oss får du:

- valget om å forsikre for kun død, eller både død og veterinærutgifter
- forsikring som gjelder i hele Europa

Hvilke katter kan forsikres?
• Alle raser kan forsikres
• Katten må være mellom 2 måneder og 7 år gammel når forsikringen kjøpes
• For katt dekkes død inntil katten har fylt 10 år. Har du dekning for veterinærutgifter, vil denne gjelde hele kattens levetid med mindre du varsler oss om at dekningen skal opphøre.


Hva dekker forsikringen?
Veterinærutgifter
• Livslang veterinærforsikring, ingen aldersgrense
• Medisiner
• Forbindingssaker

Død - tap av katt
• Dødsfall
• Katt som blir borte
• Tap av bruksverdi

Hest

Dersom hesten din blir syk, skadet eller dør, er det godt å vite at hesten er trygt forsikret og man ikke behøver å bekymre seg økonomisk i tillegg til bekymringen man har med hesten.
Ved forespørsel om hesteforsikring er det krav om veterinærattest uansett type dekning eller forsikringssum.

Hos oss får du:
- valget om å forsikre for død og veterinærutgifter eller død, veterinærutgifter og tap av bruksverdi
- forsikring som gjelder i hele Norden
- ingen karenstid ved ulykkesskader


Hvilke hester kan forsikres?

• Du kan forsikre ridehest, kjørehest, dressurhest, spranghest og gangartshest.
• Hester kan forsikres fra de er 9 dager gamle, og frem til det året hesten fyller 16 år.
• Forsikringen gjelder til hesten fyller 22 år. 

Spesielt for Islandshest, fullblodsaraber, shagyaaraber, nordlandshest, fjording, lippizaner og shetlandsponny:
• Kan forsikres frem til det året hesten fyller 19 år.
• Forsikringen gjelder til hesten fyller 25 år. 

 

Hva dekker forsikringen?

Veterinærutgifter
• Veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk ellers skadet hest. Dekker reseptbelagte medisiner, forbindingssaker og sykebeslag.
• Nødvendig opphold på dyrehospital.
• Vi forsikrer ikke avlshest, men den drektige hoppa er allikevel forsikret som normalt om det skjer noe med hoppa under drektighetstiden. Føllet er forsikret i 30 dager etter fødsel, men da kun veterinærutgifter

Tap av bruksegenskaper
• Om hesten din blir så syk eller skadet at den varig mister sin bruksverdi.

Død - tap av hest
• Om hesten dør eller må avlives av dyrevernhensyn, eller i tilknytning til en ulykke eller sykdom.
• Hesten blir stjålet eller kommer bort. 

Fugl
Husk å forsikre fuglen din. Blir fugler syke eller skadet kan veterinærkostnadene fort bli høye.

Hos oss får du:

- valget om å forsikre for kun død, eller både død og veterinærutgifter fra den er 2 måneder gammel og hele fuglens levetid.
- om fuglen din skal forsikres for over 15.000 kr må den være ringmerket.

Hvilke fugler kan forsikres?
• Alle fugler kan forsikres

Hva dekker forsikringen?
Veterinærutgifter
• Når veterinærutgifter er tegnet, erstatter vi kostnader til veterinærbehandling og medisiner som er foreskrevet av veterinær ved sykdom og ulykkestilfelle.
• Forsikringen gjelder i hele verden med unntak av veterinærutgifter som gjelder for kostnader påløpt i Europa.

Død
• Fugl som dør

Mer om dyreforsikring

Lån til kjæledyr

Ønsker du deg hest, rasekatt eller et annet kjæledyr? Vi tilbyr forbrukslån til det du ønsker deg.