Innhold

Bilforsikring

 Hos oss får du som regel markedets beste priser på bilforsikring
 Alle får minst 30 % i startbonus
 Har du kasko eller delkasko er medlemskap i Falck Redning inkludert
Du kan også velge en av våre tilleggsdekninger:
Med utvidet dekning får du dekket:
- leiebil i 20 dager
- løsøre i bil
- nøkler
- spesiallakk

Med maskinskadeforsikring* får du dekket:
- motorskade
- girkasseskade
- skade på drivverk til fremdrift
- skade på elektronisk styreenhet
*gjelder kun til bilen er 8 år, og maks km-stand på 200 000 km


Hva forsikringen dekker:
Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.
Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar  x
 Mulige tilleggsdekninger Kasko gir mulighet for kjøp
av tilleggsdekningene
Utvidet dekning og
Maskinskadeforsikring
 
Delkasko gir mulighet for
kjøp av tilleggsdekningen
Utvidet dekning
Ansvar gir ikke mulighet
for kjøp
av tilleggsdekninger

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 

Alle biler som kjører på norske veier, skal ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. Ønsker du også å få dekket skader på egen bil må du ha kasko eller delkasko.
Vi forsikrer person- og varebiler inntil 3,5 tonn til privat bruk.
KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x   Kasko gir mulighet for kjøp
av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring KaskoDelkaskoAnsvarHærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Starthjelp hjemme

x

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og 
passasjerulykke

x

x

x

 Ansvar xx x    av tilleggsdekningene 
Utvidet dekning og 
Maskinskadeforsikring
 

Mer om bilforsikring

Ofte stilte spørsmål om forsikring på kjøretøy