Motorsykkel

• Vi forsikrer motorsykler til privat bruk.
• Har du kasko eller delkasko er Falck Redning inkludert.
• Alle registrerte motorsykler må ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre.

Sesongen for mc er kort og da er det viktig å ha forsikringene i orden, så du får ordnet opp med verkstedet raskt om noe skulle skje.  

Forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best. 

Kasko Delkasko Ansvar
Fastmontert lovlig tilleggsutstyr *  x     
Hærverk  x     
Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Veihjelp i Europa

x

x

Transport

x

x

Tyveri og brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører og
passasjerulykke

x

x

x

Ansvar x x x

* Inntil kr 20 000

Er motorsykkelen avregistrert, kan forsikring for brann og tyveri tegnes.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
     

Mer om motorsykkelforsikring