Når endrer bonusen seg?
Bonusen øker hvert år hvis du ikke har hatt skade på bilen. Har du fått en skade på ansvar eller kasko-delen av forsikringen vil bonusen reduseres.
Delkaskoskade, som blant annet tyveri og glasskade, gir ikke bonustap.

Oversikt over bonustrinnene finner du her.

Hva kan du få i bonus?
Startbonus er 30 %.
Hvis du bytter bil er det bonusen fra den gamle bilen som overføres til den nye: Du vil få samme bonus på den nye forsikringen som den høyeste du har i dag opp til 75 % første år, men hvis du har en ledig bonus/malus (negativ bonus) skal denne benyttes.

Har du bonus fra flere biler og motorsykler kan du ikke legge disse sammen.

Ved skilsmisse
Ved skilsmisse får begge med seg samme bonus, forutsatt at den fraskilte part tegner forsikring hos oss. Dersom fraskilt ektefelle ikke har stått som eier av kjøretøyet, kan ikke bonusen avgis til annet selskap.

Når du bytter forsikringsselskap
Får du med deg bonusen din til det nye forsikringsselskapet ditt.

Når du har kjørt firmabil
Har du kjørt firmabil i mer enn 3 år uten skader får du 60 % bonus. Vi trenger skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at du ikke har hatt skade.

Når du har hatt forsikring i et utenlandsk forsikringsselskap
Må vi ha bekreftelse på engelsk direkte fra det utenlandske selskapet på e-post: salg@jfg.no

Bekreftelsen må inneholde:
• Hvor lenge du har hatt forsikring
• Hvor mange år du har kjørt uten skade.

Du kan ta med deg bonus fra disse områdene:
• Svensk bonus kan overføres i sin helhet ved å sende manuell bonusforespørsel til selskapet. (Sverige er eneste land med samme bonusregler som i Norge)
• Vest-Europa
• USA
• Andre områder vurderes i hvert enkelt tilfelle