SLIK REDUSERES RISIKOEN FOR BRANNSKADER
- La autorisert installatør kontrollere og utbedre eventuelle feil eller mangler i det elektriske anlegget. Vi anbefaler el-kontroll hvert 5. år
- Skift ut gammelt elektrisk utstyr
- Forlat aldri rom med stearinlys tent
- Ikke bruk sterkere lyspærer/rør i lysarmatur enn det som er anbefalt av produsenten
- Ikke bruk vaskemaskin/tørketrommel eller oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset
- Kontroller røykvarslere og brannslokkingsutstyr jevnlig. Seriekoblede røykvarslere anbefales. Husk å skifte batterier!
- Kontroller piper og ildsteder. Gamle teglsteinspiper blir svært varme under fyring og må ikke dekkes til eller pålegges tapet og lignende.

SLIK REDUSERES RISIKOEN FOR VANNSKADER
- Sørg for at boligen er tilstrekkelig oppvarmet, for å unngå at rør fryser
- Lufteventiler og vinduer i kjeller bør holdes lukket på vinterstid for å unngå frost
- Steng av og tøm vannledninger/rør som er utsatt for frost vinterstid (utekran, hageledning o.s.v.)
- Sluk må ikke tildekkes og bør renses to ganger i året
- Vaskemaskin og oppvaskmaskin benyttes kun når man er hjemme og på dagtid
- Vaskemaskin og oppvaskmaskin tilkobles fast avløp og vaskemaskin plasseres i rom med sluk. Slangene blir morkne etter noen års bruk. Sjekk slangene jevnlig
- Kontroller og rens gamle rør. Etter 20-30 år reduseres gjennomstrømningskapasiteten på grunn av matfett, såpe m.m.
- Varmtvannsbereder har begrenset levetid og bør kontrolleres jevnlig
- Installer vannstoppventil
- Benytt autoriserte fagfolk ved modernisering/utbedring av våtrom og røropplegg.
- Alle i huset bør vite hvor hoved stoppekranen er. I tilfelle lekkasje/vannutstrømming må vanntilførselen stenges av umiddelbart.

SLIK REDUSERES RISIKOEN FOR INNBRUDD OG TYVERISKADER
- Når boligen forlates skal alle vinduer og dører være lukket og låst, også garasjeporten. Vinduer i luftestilling regnes ikke som lukket ved lengre fravær som ferie.
- Blir huset stående tomt, f.eks. i ferien, anbefales det at hovedstoppekranen stenges
- Ikke fortell på Facebook, Twitter og andre sosiale medier eller e-post at du er fraværende over tid
- Installer tyverialarm og tyverisikre vinduslåser