Personforsikring

Forsikring for deg og dem du er glad i. Ved død, uførhet og sykdom.

Om våre personforsikringer

Personforsikring er forsikring av personer, til forskjell fra skadeforsikring, som er forsikring av ting. Dersom du dør, blir ufør eller invalid, blir personforsikringen utbetalt. Du bør ha privat personforsikring hos oss i Jbf, selv om mange også delvis er forsikret gjennom en kollektiv avtale hos arbeidsgiver eller yrkesorganisasjon.

Forsikringsbehov

Hva man trenger av forsikringer varierer. Dersom du og/eller familien din er avhengig av inntekten din for å for eksempel beholde boligen, er dødsfalls- og uføreforsikring blant forsikringene vi anbefaler. Våre rådgivere gir anbefalinger ut i fra den enkeltes behov. Behovet ditt finner vi ved å stille deg noen enkle spørsmål om økonomi og familiesituasjon. Det kan være lurt at du skaffer deg en oversikt over hvilke forsikringer du har fra før, om du har noen som ikke er i Jbf. Det kan for eksempel hende du har noe via arbeidsgiver? Har du en nogen lunde oversikt blir det lettere for oss å finne ut av hva du eventuelt mangler, og om forsikringer du eventuelt har i andre selskap med fordel kan flyttes til oss.

Det er 3 ulike dekninger innen personforsikring: forsikring ved død, forsikring ved kritisk sykdom og forsikring ved uførhet. 

Kontakt oss om personforsikring. Vi hjelper deg med å finne akkurat ditt behov slik at vi kan gi deg et godt tilbud.

Våre personforsikringer

kvinne smiler

Kontakt oss om personforsikring

Send oss en e-post så tar vi kontakt for en prat om personforsikring

Vi har også

Mer om personforsikring