Innhold
Barne- og ungdomsforsikring
• Forsikringen kan opprettes på barn og ungdom i alderen 3 måneder til 18 år
• Forsikringen gjelder til barnet er 26 år
• Forsikringen kan utvides med uførekapital
Ulykkesforsikring
• Du kan forsikre deg ved dødsfall, invaliditet eller begge deler
• Du kan utvide forsikringen til å gjelde aktiviteter med særlig risiko

Forsikring ved uførhet
• Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
• Uføreforsikringen kan brukes til å betale avdrag på lån
• Opprettholde levestandard som før uførhet
Forsikring ved kritisk sykdom
• Gir deg færre økonomiske bekymringer i en vanskelig periode av livet
• Gir mulighet til å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
• Gir mulighet til ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld
Forsikring ved død
• Gir de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
• Gir de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall
• Utbetalingen vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte

Hva er personforsikring?

Personforsikring er forsikring av personer, til forskjell fra skadeforsikring, som er forsikring av ting. Dersom du dør, blir ufør eller invalid, blir personforsikringen utbetalt. Du bør ha privat personforsikring hos oss i Jbf, selv om mange også delvis er forsikret gjennom en kollektiv avtale hos arbeidsgiver eller yrkesorganisasjon.