Snøscooter

 Forsikringen gjelder snøscooter til privatbruk

Hva forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Fører- og
passasjerulykke

x

x

x

Ansvar x x x


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.