Forsikring ved kritisk sykdom

Kritisk sykdom-forsikring gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt og gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.

Forsikring ved kritisk sykdom

 • Gir deg færre økonomiske bekymringer i en vanskelig periode av livet
 • Gir mulighet til å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
 • Gir mulighet til ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

 • Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 59 år
 • Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 68 år 


Erstatningsutbetaling

 • Erstatningen utbetales som en engangsutbetaling ved endelig diagnose ved en av sykdommene nevnt under
 • Beløpet er skattefritt og utbetales til eier av forsikringen 
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner  

Aktuelle sykdommer

Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne

Retten til utbetaling krever at forsikrede overlever de første 30 dagene etter at diagnosen er stilt.

Kjøp forsikring

Logg inn på Min side for å beregne pris og kjøpe forsikring.

Ny kunde? Kontakt oss på telefon 21 62 26 00

Meld skade

Syk uten forsikring?

Husk forsikring før du blir syk. Når skaden er skjedd, er det for sent å kjøpe forsikring. Da kan et lån med eller uten sikkerhet være løsningen.

Mer om forsikring ved kritisk sykdom

Dame i rullstol ved tog

Du kan bli ufør av en kritisk sykdom

Mange blir helt friske, men du kan bli ufør av en kritisk sykdom. Da kan det være godt å ha uføreforsikring i tillegg.