Forsikring ved kritisk sykdom

• Gir deg færre økonomiske bekymringer i en vanskelig periode av livet
• Gir mulighet til å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
• Gir mulighet til ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld
Om utbetaling av forsikringen
• Gir engangsutbetaling ved alvorlig sykdom
• Utbetalingen kan brukes til det du selv ønsker

Forsikringssummen
• Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner.
• Utbetales til eier av forsikringen
• Utbetalingen er skattefri
• Kan disponeres etter eget ønske

Kjøp og varighet
• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 59 år
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 68 år

Aktuelle sykdommer
Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:
• Hjerteinfarkt
• Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
• Hjerteklaffkirurgi
• Hjerneslag
• Kreft
• Multippel sklerose
• Nyresvikt
• Organtransplantasjoner
• Hjernesvulst
• Alvorlig brannskade
• Blindhet
• Døvhet
• Tap av taleevne

Retten til utbetaling krever at forsikrede overlever de første 30 dagene etter at diagnosen er stilt.

Mer om forsikring ved kritisk sykdom

Om å melde skade