Tilhenger

• Du kan forsikre tilhenger til privat bruk
• For å få dekket skader på tilhenger må du ha kasko eller delkasko
• Ansvarsforsikring er dekket av forsikringen til kjøretøyet som drar hengeren

Hva forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko
Hærverk x
Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Brann og tyveri

x

 xOpplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Personopplysninger ved ditt kundeforhold
I henhold til personopplysningsloven har vi ikke lov til å oppgi informasjon om våre kunder og deres forsikringer til en tredjepart. Det vil si at dine foreldre eller barn ikke har mulighet til å kontakte oss på vegne av deg. Det er kun samboere/ektefeller med felles forsikring som kan få innsyn i kundeforholdet.

I spesielle tilfeller, som for eksempel alvorlig sykdom eller alderdom, gjør vi et unntak for dette. I disse tilfellene må det sendes inn en fullmakt. Dette gjelder også for verger og advokater må også sende inn fullmakt.

Ved dødsfall må skifteattest eller uskifteattest sendes inn. 
      

Mer om tilhengerforsikring