Tilhengerforsikring

Eier du en tilhenger? Da bør du ha en forsikring som dekker det økonomiske tapet dersom du skulle oppleve en skade. Hengeren må være norskregistrert, i privat eie og bruk.

Om tilhengerforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Kasko Delkasko
Kollisjon 
Dekker skader på tilhengeren din uavhengig av hvem som er skyld i skaden. 
X  
Hærverk 
Dekker hærverksskader som andre påfører tilhengeren din. 
X  
Utforkjøring og velt 
Dekker skader som oppstår som følge av utforkjøring og velt. Noen ganger kan dette skyldes forhold som er utenfor førerens kontroll, som for eksempel plutselig glatte veier. 
X
Andre skader
Andre skader på egen tilhenger som følge av plutselige og uforutsette hendelser med ytre påvirkning. 
X
Transport etter skade 
Ved skade, erstattes nødvendig transport av tilhenger fra skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted. 
X X
Brann og tyveri 
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon, samt skade ved tyveri, forsøk på tyveri og skader i forbindelse med tyveriforsøk. 
X X

Kvinne kjører bil. Foto

Trenger du en god bilforsikring?

Hos oss kan du kjøpe gode bilforsikringer. Vi har flere forsikring som passer ditt bilbehov og som sørge for at det økonomiske tapet ikke blir for stort hvis det skjer en skade. Les mer om bilforsikringene våre her.