Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift fra 2018

Staten har vedtatt å gjøre om årsavgiften for kjøretøy til det som vil bli kalt trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten. Avgiften knyttes til kjøretøyets obligatoriske ansvarsforsikring og blir dermed en del av din forsikring. Trafikkforsikringsavgift vil tre i kraft 1. januar 2018. Forsikringsselskapene vil kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som vil fastsette trafikkforsikringsavgiftens satser.

Har du AvtaleGiro på din forsikringsavtale?
Sjekk at du ikke har for lav beløpsgrense i nettbanken. Heretter vil både forsikringspris og trafikkforsikringsavgift trekkes i samme faktura.

Fordelen ved at forsikringsselskapene overtar innkreving av trafikkforsikringsavgift (årsavgiften) er at du nå kun vil betale årsavgift for det antall dager ditt kjøretøy er pålagt ansvarsforsikring. Det vil si at dersom du kjøper et avgiftspliktig kjøretøy den 01.05.18, vil du kun betale TFA fra og med denne dato, frem til kjøretøyet selges eller avskiltes. 

Betaler du forsikringen med flere betalingsterminer, vil du også få delt opp trafikkforsikringsavgiften i samme antall terminer. Den gamle årsavgiften blir dermed delt opp i flere betalinger mot tidligere årsavgift som har vært krevd inn én gang i året.

Trafikkforsikringsavgiften vil vises som en egen post på fakturaene du får fra oss, og vi har allerede begynt å sende ut faktura som inneholder TFA fra og med 01.01.18, til alle kunder som har avgiftspliktige kjøretøy forsikret hos oss.

Det blir ingen trafikkforsikringsavgift for elkjøretøy, campingvogner eller tilhengere.  

Har du AvtaleGiro? Husk å øke beløpsgrensen.

Finn mer informasjon om satser for 2018 her.

Privatleasing – endring fra 01.01.2018:

Fra og med 2018 vil du ikke motta årsavgift fra det selskapet du leaser ditt avgiftspliktige kjøretøy hos.

Leasingkjøretøy vil fra 01.01.2018 bli påført trafikkforsikringsavgift lik privateide kjøretøy.  Trafikkforsikringsavgift – spørsmål og svar

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge, plikter etter loven å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF). På TFFs hjemmeside finner du svar på mange spørsmål om trafikkforsikringsavgift.
Bil står halvveis ut av garasje. foto

Er bilen din godt nok forsikret?

Du kan velge mellom lovpålagt ansvarsforsikring, delkasko eller kasko. Kasko gir mulighet for kjøp av tilleggsdekningene Utvidet dekning og Maskinskadeforsikring.