Du må ha forsikring fra og med selgers salgsdato, som regnes som dato for eierskifte. Står du som eier av et uforsikret kjøretøy i motorvognregisteret, blir du ansvarlig for å betale gebyr.

Denne regelen følger av bilansvarslova § 17 a. Gebyret er på henholdsvis 50,-, 150,- og 250,- avhengig av kjøretøygruppe og kreves inn for hver dag kjøretøyet står uforsikret mellom salgsdato og opprettelse av forsikring. Gebyret utstedes av Trafikkforsikringsforeningen på vegne av Staten.

For å unngå gebyr anbefaler vi at du gjør følgende - i denne rekkefølgen:

1. Underskrift på salgsdato for kjøper og selger bør være lik.

2. Salgsmelding sendes inn samme dag som undertegnet salgsdato.

3. Forsikring på kjøretøy opprettes samme dag som undertegnet salgsdato. 

Er kjøpet foretatt utenfor åpningstider? Kontakt oss på e-post eller Min Side med informasjon om reg.nr. og selgers salgsdato og ønsket forsikring.

Du kan lese mer om reglene for kjøp og salg av kjøretøy på Trafikkforsikringsforeningens sider. Har du allerede mottatt gebyr, kan du lese mer her.

4. Husk omregistrering! Det er en forutsetning at kjøretøyet omregistreres på riktig eier for at forsikringen skal være gjeldende. Dette kan gjøres på Statens vegvesen sine nettsider. Les her.

salgsmelding kjøretøy