Traktor

 Hos oss får du mulighet til å forsikre traktorredskap
 Vi forsikrer traktor til privat bruk

Hva forsikringen dekker:

Finn det alternativet som passer deg og ditt behov best.

Kasko Delkasko Ansvar
Hærverk

x

Utforkjøring

x

Kollisjon

x

Transport

x

x

Glass

x

x

Tyveri

x

x

 

Brann

x

x

 

Rettshjelp

x

x

x

Førerulykke

x

x

x

Ansvar x x x

Alle registrerte traktorer må ha en ansvarsforsikring som dekker personskader, og materielle skader som påføres andre. For å få dekket skader på egen traktor må du ha kasko eller delkasko. Vi forsikrer traktorer til privat bruk.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.